QTimes - Syarat Dan Rukun Itikaf Serta Doa Saat Itikaf di 10 Hari Terakhir Bulan Ramadan

 Berikut adalah artikel yang dipetik dari Tribun Jogja yang membahas tentang I'tikaf.

I'tikaf pada bulan Ramadan boleh dikatakan sebagai ruang rawatan khas untuk menghapuskan dosa dari dalam hati. Bagi I'tikaf Sunnah sebenarnya boleh dilakukan setiap kali, tetapi yang paling penting (Afdhal) jika dilakukan pada bulan Ramadan. Makna I'tikaf adalah untuk berhenti (diam) di masjid dengan syarat-syarat tertentu, hanyalah niat untuk menyembah Tuhan.

Kemudian, bagaimana prosedur Itikaf?

Ketentuan Syarat dan Rukun I'tikaf

Sebelum melakukan I'tikaf, adalah penting untuk mengetahui ketentuan dan peraturan, antara lain seperti berikut:

Pertama, niat, dalam I'tikaf mesti ada niat sehingga orang yang melakukannya memahami betul apa yang perlu dilakukan saat i'tikaf. Anda tidak boleh melamun, bengong ataupun pikiran kosong.

نويت الاعتكاف لله تعالي

"Nawaaitul i'tikaf lillahi ta'ala"

Kedua, senyap berdiam diri di masjid dan meninggalkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang menjalankan i'tikaf.

Sebagaimana firman Allah SWT “Tetapi, jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri’tikaf dalam masjid.” (QS Al-Baqarah: 187).

Orang yang melakukan I'tikaf mestilah umat Islam, sehat akal, suci dari najis/hadas besar (ada pendapat yang mengatakan bahawa najis/hadas kecil juga membatalkan I'tikaf), dan mesti dilakukan didalam masjid.

Sunnahan I'tikaf ditemui dalam beberapa hadist, di antaranya:

Pertama, Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW i’tikaf sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.” (HR Bukhari).

Kedua, ‘Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan i’tikaf sesudah tanggal dua puluh Ramadhan hingga beliau meninggal dunia. (HR Bukhari dan Muslim).

Ketiga, Ubay bin Ka’ab dan Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, hinggal Allah menjemputnya (wafat). (HR. Bukhari Muslim).

Tujuan beberapa hadist di atas bahawa Ramadhan akan berakhir, terutama sepuluh hari sebelum Ramadhan berakhir, Rasulullah selalu I'tikaf di masjid. I'tikaf Ini adalah Disunnahkan dan tidak perlu pada bulan Ramadan, boleh dilakukan kapan sajan dan di bulan apa saja, yang paliang orang yang melakukannya memahami apa itu yang disebut I'tikaf.

Syarat Dan Rukun Itikaf Serta Doa Saat Itikaf di 10 Hari Terakhir Bulan Ramadan

Bolehkah wanita I'tikaf di masjid?

I'tikaf secara teratur pada sepuluh malam terakhir Ramadan sangat dianjurkan, kerana ia bertujuan untuk mencari malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari pada malam seribu bulan. Ini juga telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang pernah disampaikan oleh isterinya, A'ishah ra:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجلّ ، ثمّ اعتكف أوزاجه من بعده متفق عليه.

“Bahwasannya Nabi saw. selalu beri’tikaf di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah memanggilnya, kemudian istri-istrinya meneruskan i’tikafnya setelah itu.” Muttafaqun ‘alaih.

Dalam hadist, juga menunjukkan ia dibenarkan untuk wanita untuk I'tikaf. Kerana ia digambarkan bahawa isteri-isteri Nabi SAW Melakukan I'tikaf selepas Nabi wafat.

Meskipun demikian, di dalam kitab Ibanatul Ahkam syarh Bulughil Maram karya Sulaiman An Nuri dan Alawi Abbas al Maliki menyebutkan bahwa dibolehkannya i’tikaf bagi wanita di dalam masjid dengan syarat telah mendapatkan izin dari suami dan jika terhindar dari fitnah (agar terhindar dari fitnah).

Di Shahih Al Bukhari terdapat bab wanita.

Di dalam bab tersebut beliau mengemukakan hadist riwayat Aisyah ra, sebagaimana berikut:

كان النبي صلى الله يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ماهذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألبر ترون بهن؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال.

“Nabi Saw. biasa beri’tikaf di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan. Aku mendirikan tenda untuk beliau. Kemudian beliau melaksanakan shalat Shubuh dan memasuki tenda tersebut. Hafshah meminta izin pada Aisyah untuk mendirikan tenda, Aisyah pun mengizinkannya. Ketika Zainab binti Jahsy melihatnya, ia pun mendirikan tenda lain.

Ketika di subuh hari lagi Nabi saw, melihat banyak tenda, lantas diberitahukan dan beliau bersabda: “Apakah kebaikan yang kalian inginkan dari ini?” Beliaupun meninggalkan i’tikaf pada bulan ini dan beliau mengganti dengan i’tikaf pada sepuluh hari dari bulan Syawal.”

Ibnu Mundzir dan ulama’ lainnya seperti dikutip oleh imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari ketika mensyarahi hadist tersebut mengatakan bahwa wanita tidak boleh i’tikaf sampai ia diberi izin oleh suaminya. Jika wanita tersebut beri’tikaf tanpa meminta izin, maka suaminya boleh menyuruhnya keluar dari i’tikaf.


Posting Komentar

0 Komentar